Pristatyta „Sovietmečiu statytų daugiabučių butų atnaujinimo gid“ pirmo etapo tyrimo rezultatai

Daugiau nei pusė lietuvių gyvena sovietmečiu statytuose daugiabučiuose. Viešojoje erdvėje sutinkama informacijos, jog šių daugiabučių tarna- vimo laikas nuo pastatymo dienos neturėjo viršyti 30–50 metų, tad galima teigti, kad daugiau nei pu- sės lietuviško būsto fondo planuotas galiojimo ter- minas jau baigėsi. Statybos kokybė dažnai buvo aukojama dėl greičio ir plano įvykdymo, todėl apie masinės statybos problemas, renovacijos galimy- bes ir iššūkius diskutuojama jau nuo 1979-ųjų.

Iš viso Lietuvoje atnaujinti tik 2478 daugiabučiai, maždaug po 400–500 per metus, o tai reiškia, kad paskutinis iš likusių 31 772 daugiabučių bus atnaujintas maždaug 2100 metais. Akivaizdu, kad ilgainiui šių pastatų transformacija bus vis aktua- lesnė, o dabartiniai atnaujinimo mastas ir greitis yra gerokai per maži.

Per tris nepriklausomybės dešimtmečius visuo- menė nestovėjo vietoje – masinė automobilizacija ir liberalesnis planavimas paskatino nevaldomą priemiestinių miesto teritorijų plėtrą. Kardinaliai pasikeitęs privačios ir viešos turto nuosavybės santykis iš esmės pakeitė gyventojų požiūrį į būstą. Tik atgavus nepriklausomybę sovietmečio mikrorajonai tapo naujos liberalios visuomenės naujai įgytų laisvių manifestacijos vieta, kurioje gyventojai, gerindami savo gyvenamąją aplinką, griovė sienas, jungė svetaines ir virtuves, stikli-
no ar plėtėsi į balkonus. Individualistinis ir gan atsainus požiūris į kolektyvines erdves ir bendrą nuosavybę sumažino mikrorajonų patrauklumą, planavimo normos nebeatitiko tų dienų poreikių, saugumo, šiluminės varžos, automobilių stovėjimo ir kitų reikalavimų.

Apie būsto renovacijos ir mikrorajonų transfor- macijos problemas Lietuvoje jau parengta daug mokslinių ne tik menų, bet ir socialinių mokslų
bei kitų sričių straipsnių, disertacijų, tyrimų ir kitos medžiagos. Prie šios temos vystymo smarkiai prisidėjo ir šio projekto komanda, taip pat prieš daugiau nei penkerius metus KTU pradėta „Mi- krorajonų transformacijos strategijų“ studija, kuri analizavo daugybę su mikrorajonų transformacija susijusių urbanistinių ir viešųjų erdvių pertvarkymo problematika bei strateginiu ir erdviniu planavimu susijusius aspektus. Matyti, kad pamažu naujų urbanistinių transformacijų idėjų, modelių ar re- komendacijų spektras tirpsta, todėl buvo priimtas sprendimas žengti žingsnį gilyn ir išanalizuoti Lie- tuvoje mažiau nagrinėtą aspektą – standartizuo- tos masinės statybos gyvenamųjų pastatų vidaus transformaciją.

Per paskutinius 20 metų vidutinis naujas lietuvio būstas sumažėjo nuo 81,2 kv. m (1999 m.) iki 56,5 kv. m (2018 m.). Tai rodo, kad tolydžio įperkame vis mažiau ploto, o naujas būstas darosi sun-

kiau prieinamas vidutines pajamas gaunančioms šeimoms. Dabar kritiškai apžvelgus NT rinkos pro- duktus matyti, kad tipinis ekonominės klasės pro- jektas dažnai siūlo mažiau ploto, viešųjų erdvių, žalumos, socialinės infrastruktūros ir paslaugų nei būstas sovietiniame mikrorajone. Dažnai jaunai šeimai kyla dilema: pirkti naujos statybos būstą ar rinktis seną, bet erdvesnį? Ši dilema yra šio tyrimo leitmotyvas, kuriuo siekiama parodyti ir įrodyti, kad senos statybos būstas yra nepelnytai nuverti- namas, o jo potencialas – dar neišsemtas.

Masinės statybos, surenkamas, standartizuotas būstas gali būti taip pat masiškai, standartizuotai transformuojamas. Esminė kolektyvinio būsto transformacijos problema – individualistiniai ats- kirų pastato konstrukcijų sprendimai. Gerindami savo gyvenamąją aplinką, žmonės dažnai ryžtasi labai pavojingiems ir neatsakingiems sprendi- mams, negalvoja apie pasekmes ir nesitaria su specialistais, o tai gali turėti skaudžių pasekmių, todėl svarbu nuolat šviesti visuomenę apie saugius, atsakingus ir legalius būsto renovacijos būdus.

Daugiabučių butų atnaujinimo gidas – paprastas ir suprantamas standartinių sprendimų rinkinys, kuris iliustruoja masinės statybos daugiabučių transformacijos galimybes, taip pat pateikia reko- mendacijų daugiabučių butų savininkams ir admi- nistratoriams, kaip tvariai ir saugiai modernizuoti, pritaikyti šiuos pastatus dabartiniams poreikiams.

Džiaugiamės galėdami pristatyti tyrimo leidinį: https://issuu.com/luit…/docs/atnaujinimo_gidas_-_tyrimas