Apie LUIT

LUIT – asociacija Lietuvos urbanistinių inovacijų tinklas. Asociacijos tikslas – skatinti urbanistinių procesų kokybės ir planavimo kultūros augimą bei tvarų vystymąsi Lietuvoje, vienijant visoje Lietuvoje ir už jos ribų dirbančius urbanistinės srities specialistus.

DALINIMASIS PROFESINĖMIS ŽINIOMIS 

Tinklas siekia dalintis profesinėmis žiniomis apie sėkmingą vietinę ir tarptautinę praktiką organizuodamas renginius, seminarus, diskusijas vietiniams miestų vystymo srities profesionalams, aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose renginiuose bei plėsdamas ryšius su vietiniais ir tarptautiniais partneriais.

PATIRTIES PERDAVIMAS IR PALAIKYMAS
LUIT dalinasi patirtimi ir palaiko sprendimą priimančius asmenis, viešąsias ir ne pelno organizacijas patardamas viešajam sektoriui savivaldybių, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, teikdamas analizes ir ataskaitas, konsultuodamas miestų vystymo srityje veikiančius asmenis bei organizuodamas mokymus miestų vystymo srities profesionalams.

SKATINIMAS
Urbanistų tinklas aktyviai skatina inovatyvias urbanistikos praktikas plačiojoje visuomenėje pasiekdamas auditoriją populiariaisiais kanalais, bendradarbiaudamas su profesine ir tiksline žiniasklaida, dalyvaudamas susijusių sričių konferencijose ir forumuose.

ŠVIETIMAS
Tinklo nariai dalyvauja formaliajame ir neformaliajame studentų ir jaunųjų architektūros, urbanizmo ir planavimo praktikų švietime organizuodami paskaitas, seminarus ir diskusijas, dalyvaudami sudarant universitetų programas bei dirbdami mokytojais ir dėstytojais,

TEMOS:
Į interesų sritį patenka politikos formavimas, tvarus valdymas, investavimas, planavimas įtraukiant gyventojus, socialinis įtraukimas, miesto regeneracija, bendruomenės įgalinimas, gentrifikacija, miesto politika, ekonomika ir mobilumas, tvarus vystymas.