Apie LUIT

LUIT tai specialistų tinklas, kurių tikslas skatinti inovatyvias miestų plėtros strategijass Lietuvoje.

DALINIMASIS PROFESINĖMIS ŽINIOMIS 

Organizuodamas renginius, seminarus, diskusijas vietiniams miestų vystymo srities profesionalams, aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose renginiuose, plėsdamas ryšius su vietiniais ir tarptautiniais partneriais, tinklas siekia dalintis profesinėmis žiniomis apie sėkmingą vietinę ir tarptautinę praktiką.

PATIRTIES PERDAVIMAS IR PALAIKYMAS
Patardamas viešajam sektoriui savivaldybių, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, teikdamas analizes ir ataskaitas, konsultuodamas miestų vystymo srityje veikiančius asmenis, organizuodamas mokymus miestų vystymo srities profesionalams, tinklas dalinasi patirtimi ir palaiko sprendimą priimančius asmenis, viešąsias ir ne pelno organizacijas.

SKATINIMAS
Pasiekdamas auditoriją populiariaisiais kanalais, bendradarbiaudamas su profesine ir tiksline žiniasklaida, dalyvaudamas susijusių sričių konferencijose ir forumuose, tinklas aktyviai skatina inovatyvias urbanistikos praktikas plačiojoje visuomenėje.

ŠVIETIMAS
Organizuodami paskaitas, seminarus ir diskusijas, dalyvaudami sudarant universitetų programas, dirbdami mokytojais ir dėstytojais, tinklo nariai dalyvauja formaliajame ir neformaliajame studentų ir jaunųjų architektūros, urbanizmo ir planavimo praktikų švietime.

TEMOS:
Į interesų sritį patenka politikos formavimas, tvarus valdymas, investavimas, planavimas įtraukiant gyventojus, socialinis įtraukimas, miesto regeneracija, bendruomenės įgalinimas, gentrifikacija, miesto politika, ekonomika ir mobilumas, tvarus vystymas.