XII Lietuvos urbanistinis forumas

Vilniuje 2018m. lapkričio 21-22 d. vykusio XII Lietuvos urbanistinio forumo tema – tvari, saugi, įtrauki, prieinama ir klimato kaitos sukeliamoms grėsmėms atspari miestų ir gyvenviečių aplinka. Pirmą kartą dvi dienas vykęs forumas daug dėmesio skyrė svarbiausiam šalies erdvinio vystymosi ir urbanistinės plėtros dokumentui – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajam planui (LRBP). Taip pat forumo metu klausta, kokie yra galimi Lietuvos erdvinio vystymosi scenarijai? Kaip strateginis ir teritorinis planavimas gali šiuos scenarijus įgyvendinti? Kaip planuojant teritorijas gerinti žmonių gyvenimo kokybę – planuoti atvirus, įtraukius ir inovatyvius miestus bei gyvenvietes, mažinti socio-ekonominę nelygybę, neigiamą poveikį aplinkai bei kitus miestams būdingus procesus?

Pirmoji forumo diena skirta šventinis forumo atidarymo renginiui, kurio metu sveikinimo žodį tarė Maria Christin Lundqvist, Švedijos ambasadorė Lietuvoje bei Robertas Dargis, LNTPA asociacijos valdybos pirmininkas, taip pat pranešimą skaitė Erion Veliaj, Tiranos miesto meras, tema „Miestų urbanistinio planavimo kultūra: sėkmingi pokyčiai Tiranoje“. Vėliau, sekusi panelinė disusija  skatino dalyvius atsakyti į klausimą, ko Vilniaus ir Tiranos miestai galėtų pasimokyti vieni iš kitų. Antroji forumo diena skirta teminiams forumo pranešimams: pristatyta Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka (pristatė  Darius Sadeckas LR finansų viceministras), taip pat apžvelgta Nacionalinė pažangos programa (NPP) (pristatė Virginija Baniūnienė vyresnioji patarėja, LR vyriausybės kanceliarija) bei pristatytas Lietuvos Respublikos tertitorijos bendrasis planas (LRBP) (pranešėjas Marius Narmontas LR Aplinkos ministerija). Vėliau dalyviai klausėsi įtraukiančių pranešimų iš Johan Van Reeth, tema „Urbanistinio planavimo vakar ir šiandien: pamokos iš Belgijos“  bei „Pažangių ir atsparių miestų planavimas: tarp valdymo, transformacijos ir integracijos“ (pranešėja Daiva Jakutytė-Walangitang, Austrijos Technologijos Institutas). Antroji antrosios forumo dienos dalis skirta paralelinėms diskusijoms (dirbtuvėms) bei atvirai diskusijai- pristatymui apie planavimo gerąsias praktikas.

Forumo organizatorius: Aplinkos ministerija
Forumo koordinatorius: asociacija Lietuvos Urbanistinių Inovacijų Tinklas (LUIT)
Forumo partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Architektų Rūmai (LAR), Lietuvos Architektų sąjunga (LAS), Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA), Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

Daugiau informacijos apie renginį bei akimirkų iš jo rasite: urbanistinisforumas.lt 

XI-asis urbanistinis forumas

Kokia yra Lietuvos miestų vizija ir ateitis?

Į šį klausimą ieškome atsakymų jau nuo Lietuvos nepriklausomybės, o kasmetinis urbanistinis forumas šiais metais to klaus jau vienuoliktąjį kartą. Nors Lietuvoje urbanistiniai procesai bando neatsilikti nuo Europos planavimo tendencijų, kol kas matomas didelis atotrūkis tarp Lietuvos ir vakarų Europos miestų. Socialinės, kultūrinės ir ekonominės problemos urbanistiniuose projektuose lieka dažnai nepaliesti, apsiribojama tik fizinės aplinkos planavimu, todėl miestų transformacijos procesuose dažnai trūksta kompleksinio požiūrio. Šiais metais urbanistinis forumas kviečia prisidėti prie Lietuvos urbanistinės chartijos, kurios užduotis – sudaryti prielaidas racionaliam ES miestų darbotvarkės (EU Urban Agenda) įgyvendinimui ir šalies urbanistinės sistemos optimizavimui. Klausime ir diskutuosime, kaip įtvirtinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktiką, nuo ko pradėti formuojant Lietuvos urbanistinės politikos viziją ir kuo naudinga didesnė savivaldybių autonomija.
2017 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Panevėžio miesto savivaldybė, Lietuvos urbanistinių inovacijų tinklas (LUIT) ir Lietuvos Nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA) kartu su kitais partneriais organizuoja XI Lietuvos urbanistinį forumą, kurio tema – Lietuvos urbanistinė vizija.
XI urbanistinis forumas kviečia architektus, urbanistus, miestų administracijos bei bendruomenių atstovus, nekilnojamo turto vystytojus bei visus, kurie domisi miesto kūrimo ir jo atsinaujinimo procesais ar aktyviai domisi tvariu miesto gyvenimu.
Forume turėsite galimybę dalyvauti interaktyviose diskusijose, kūrybinėse dirbtuvėse bei ekskursijose. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija įvertins ir apdovanos geriausius Lietuvos architektūros ir urbanistikos projektus.

 

Urbanistinio forumo rezoliucija pasirašyta

2016-uosius baigiame džiaugdamiesi jog tęsiant tradicijas, prieš Kalėdas pasirašyta X-oji Lietuvos Urbanistinio Forumo Rezoliucija. Rezoliucijos tikslas – apžvelgti Lietuvos urbanistinio planavimo ir projektavimo problematiką, įsiklausyti į forumo dalyvių rekomendacijas ir teikti siūlymus dėl veiksmų reikalingų siekiant užtikrinti miestų ir gyvenamų vietovių darnų vystymąsi. Primename jog X-ojo forumo tema „Miestų atgaivinimas“. Renginio metu vyko apskritojo stalo diskusijos temomis: „Miesto ekonominis gyvybingumas“, „Gyvenamųjų rajonų kompleksinė renovacija“ ir „Visuomenės dalyvavimas urbanistiniame planavime“. Šiemet buvo didelė garbė ir atsakomybė LUIT atstovams prisidėti prie forumo organizavimo, apskritojo stalo diskusijų moderavimo ir rezoliucijos rašymo. Dėkojame visiems dalyviams, organizatoriams ir rėmėjams! Tikimės jog dokumentas neguls stalčiuje, o bus pagrindas bent keliems žingsniams stipresnių miestų link. Rezoliuciją galite rasti ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos puslapyje: http://www.am.lt/VI/files/File/TPUAD/SCAN0005.PDF