Elena Archipovaitė

Elena Archipovaitė
Elena Archipovaitė

Nepriklausoma darnios miestų plėtros praktikė – urbanistė

Šiuo metu Elenos specializacija yra įtraukti bendruomenių ir kitų interesų grupes, darančias įtaką darnaus miesto vystymuisi bei plėtrai, į planavimo procesus Lietuvoje. Pastaruosius dešimt metų ji dirbo architektūros ir urbanistikos srityse. Nuo 2005 m. ji dalyvauja tarptautiniuose projektuose, mokydamasi, dirbdama bei dėstydama įvairiose pasaulio šalyse: Portugalijoje, Norvegijoje, Ugandoje, Kenijoje, Brazilijoje, Indijoje bei šiuo metu Lietuvoje. Tarptautiniai projektai su kuriais Elena dirbo buvo susiję su darnia miestų plėtra įtraukiant gyventojus į planavimo ir sprendimų priėmimo procesus, socialinio būsto strategijomis bei viešųjų erdvių , atsižvelgiant į viešą̨ jį interesą̨ , vystymu. Įgyvendinant šiuos projektus Elena glaudžiai bendradarbiavo su tarptautinėmis miestų plėtros agentūromis, organizacijomis bei miestų tyrimų centrais, pavyzdžiui, „UN-habitat“, „UN-UNI network“, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheimas, (Norvegija), Makerere University (Uganda), Ministry of Land Housing and Urban development (Uganda), „Slum Dwellers International“, „ACTogether Uganda“, „Project for Public Space (PPS)“, „Engineer Without Borders“ (Norvegija).

PROJEKTAI:

PUBLIKACIJOS:

KONFERENCIJOS:

ORGANIZACIJOS: