Nariai

Elena Archipovaitė: nepriklausoma darnios miestų plėtros praktikė – urbanistė

Šiuo metu Elenos specializacija yra įtraukti bendruomenių ir kitų interesų grupes, darančias įtaką darnaus miesto vystymuisi bei plėtrai, į planavimo procesus Lietuvoje. Pastaruosius dešimt metų ji dirbo architektūros ir urbanistikos srityse. Nuo 2005 m. ji dalyvauja tarptautiniuose projektuose, mokydamasi, dirbdama bei dėstydama įvairiose pasaulio šalyse: Portugalijoje, Norvegijoje, Ugandoje, Kenijoje, Brazilijoje, Indijoje bei šiuo metu Lietuvoje. Tarptautiniai projektai su kuriais Elena dirbo buvo susiję su darnia miestų plėtra įtraukiant gyventojus į planavimo ir sprendimų priėmimo procesus, socialinio būsto strategijomis bei viešųjų erdvių , atsižvelgiant į viešą̨ jį interesą̨ , vystymu. Įgyvendinant šiuos projektus Elena glaudžiai bendradarbiavo su tarptautinėmis miestų plėtros agentūromis, organizacijomis bei miestų tyrimų centrais, pavyzdžiui, „UN-habitat“, „UN-UNI network“, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheimas, (Norvegija), Makerere University (Uganda), Ministry of Land Housing and Urban development (Uganda), „Slum Dwellers International“, „ACTogether Uganda“, „Project for Public Space (PPS)“, „Engineer Without Borders“ (Norvegija).

***

Donatas Baltrušaitis: architektūros-urbanistikos inovacijų ekspertas

Šiuo metu Donatas specializuojasi strateginiuose urbanistinio planavimo procesuose bei metoduose, kurie kuria inovacijas bei tvarią ekonomiką miestui. Jis yra architektas-urbanistas, įkūręs urbanistikos ir strateginio planavimo platformą „BAU“. Taip pat vadovauja projektams tvaraus planavimo kultūrą ir inovacijas diktuojančiame urbanistikos biure „BUUR“, Belgijoje. Dirba kartu su bendruomenes įgalinančiu ekspertų tinklu “OSMOS” bei tarptautine planuotojų draugija “ISOCARP”.
Baigė architektūros bakalauro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, gavo Arno Dineikos stipendiją. 2014 metais Donatas baigė urbanistinio planavimo magistro studijas Delfto Universitete, Olandijoje. Studijų tyrinėjimo objektu buvo pasirinktas gimtasis Vilnius ir jo planinės savi-organizacinės galimybės. Donatas aktyviai dalyvauja tarptautinėse planuotojų bei urbanistų konferencijose, konsultuoja, skaito paskaitas bei kuruoja miestų planavimo žaidimus. Taip pat rašo publikacijas urbanistinėmis temomis.

***

Vytautas Buinevičius: Architektas – urbanistas, visuomenės įtraukimo procesų ekspertas

Vytautas yra architektas ir urbanistas, vienas iš nevyriausybinės organizacijos „Strategijos miestui“ įkūrėjų ir direktorius, „Housecraft Architects“ partneris Vilniuje, Lietuvoje.
2007 m. Vytautas baigė architektūrą Vilniaus Gedimino technikos universitete, vėliau įgijo miestų planavimo magistro laipsnį Delfto technikos universitete. 2011-2013 m. jis dirbo Roterdame esančiame tarptautiniame planavimo biure „We Love The City“, kuriame bendradarbiavo kuriant dalyvaujamo miestų planavimo ir dizaino projektus. Vytautas dirbo su valstybinių institucijų, miestų savivaldybių, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovais strateginio miestų planavimo, bendruomene paremto planavimo, miestų regeneracijos ir vystymo srityse Lietuvoje, Nyderlanduose ir Norvegijoje.

***

Viktorija Marozienė : Urbanistė, tvarios plėtros specialistė

Urbanistė, siekianti kompaktiškos miestų plėtros, šiuo metu dirba Lietuvoje su „MMAP“ komanda kurdama tvarios transformacijos strategijas Lietuvos miestams. Profesines žinias jauna specialistė įgijo ir tobulino studijuodama ir dirbdama architektūros bei miestų planavimo srityse Nyderlanduose. Viktorija įgijo magistro laipsnį Delfto technologijos universitete, apsigynusi darbą apie regioninę plėtros strategiją Lietuvos miestams. O dirbdama „DeZwarteHond“ bei „JDWA“ biuruose, ji įgijo patirties taikydama kompaktiškos plėtros modelius bei kurdama socialinio būsto transformacijos bei miestų kvartalų regeneracijos strategijas. Šalia tvarios ir kompaktiškos miestų plėtros, Viktorija taip pat skatina bendruomenės įtraukimą į planavimo procesus bei eksperimentuoja miestų sodininkystės srityje.

***

Tadas Jonauskis: Architektas-urbanistas

Tadas yra įmonės PUPA – Public Urbanism Personal Architecture įkūrėjas ir vadovas, Europos regioninio plėtros fondo URBACT ekspertas. Tadas vadovauja novatoriškai urbanistų komandai, dirba su miestų savivaldybėmis bei privačiais investuotojais, rengia miestų plėtros vizijas, strateginius dokumentus, viešųjų erdvių projektus. Projektuose naudojami inovatyvūs metodai, kuomet vykstant kūrybinėms dirbtuvėms įtraukiamos aplinkinės bendruomenės, derinami bendri interesai. Tadas dalyvauja konferencijose, kūrybinėse dirbtuvėse, renginiuose, dirba Lietuvoje bei kitose Europos šalyse. Jo projektai apdovanoti tarptautiniuose konkursuose, pristatyti parodose, tarptautinėse bienalėse, publikuoti leidiniuose.
2010 m. jis baigė urbanistikos magistro studijas Delfto technologijos universitete Nyderlanduose. Nuo 2007 m. dirbo įvairiuose architektų biuruose Lietuvoje, stažavosi Madride, trejus metus dirbo urbanistu „De Urbanisten“ biure bei pasaulinį pripažinimą pelniusioje įmonėje „MVRDV“ Nyderlanduose. 2013 m.

***

Džiugas Lukoševičius: Architektas – urbanistas

Šiuo metu Džiugas dirba Malmės (Švedija) savivaldybės miestų planavimo skyriuje. Daugiausiai dirba su įvairiomis Malmės miesto bendruomenėmis ir suinteresuotomis grupėmis, kaip tarpininkas, ieškant pusiausvyros tarp viešųjų ir privačių interesų urbanistiniame kontekste. Politikos ir dizaino poveikio socialiniam audiniui klausimai yra pagrindinė prizmė per kurią jis savo darbe tyrinėja demokratijos, tvarumo ir visuomenės dalyvavimo sąvokas.
2010 metais Džiugas baigė tvaraus miestų planavimo ir architektūros magistro studijas Lundo Universitete, Švedijoje. Jis turi patirties įvairiose planavimo stadijose, – nuo ankstyvųjų vizijų iki detaliojo planavimo ir techninių projektų, – ir yra dirbęs įvairiuose kultūriniuose kontekstuose, tarp jų Lietuvoje, Ispanijoje ir Švedijoje, kaip ir su tarptautiniais projektais Europoje, Lotynų Amerikoje ir Kinijoje.

***

Martynas Marozas: urbanistas

Martynas specializuojasi planavimo ir plėtros procesuose, kuriems reikalingas iniciatyvus skirtingų suinteresuotų grupių įtraukimas ir jų interesų moderavimas. Urbanistikos magistro laipsnį jis įgijo Delfto technologijos universitete. Nuo 2009 iki 2013 m. dirbo Roterdame esančiame tarptautinio planavimo biure „We Love the City“, kuriame prisidėjo arba vadovavo kuriant įvairius planavimo, gyvenamųjų teritorijų transformacijos, infrastruktūros, viešosios erdvės projektus Nyderlanduose ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Šiuo metu jis vadovauja „MMAP“. Tai Vilniuje įsikūrusi urbanistikos kompanija, kuri specializuojasi dirbdama su teritorijų planavimo ir plėtros projektais bei strategijomis. Jis dėsto „Teritorijų transformacijos strategijų“ studijoje Kauno technologijos universitete. Taip pat vadovauja Vilniaus Neries krantinių atnaujinimo projektui.

***

Justina Muliuolyte : Urbanistė

Justina yra įmonės PUPA – Public Urbanism Personal Architecture įkūrėja. Justinos tyrimų ir projektų objektas yra miestai, urbanistinės struktūros ir viešosios erdvės. Ji analizuoja socialinius, kultūrinius ir ekonominius pokyčius, lemiančius miestų augimą, gyvenamosios aplinkos kokybės permainas, miestiečių įpročių evoliuciją, tvaraus, sveiko ir patogaus miesto kūrimosi priežastis. Ji dirba su Lietuvos savivaldybėmis, konsultuoja ir rengia projektus apie esamų miesto dalių atnaujinimą, tvarią miestų plėtrą, bendruomenių įtraukimą į miesto planavimą, viešųjų erdvių atnaujinimą.
2010 m. ji baigė urbanistikos magistro studijas Delfto technologijos universitete Nyderlanduose, studijavo pagal mainų programą Italijoje, Argentinoje, stažavosi Ispanijoje. Dvejus metus Justina dirbo „Posad“ (Nyderlandai) biure urbaniste su regioninės plėtros projektais Nyderlanduose, Belgijoje, Brazilijoje. Ji aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje, apdovanota prestižiniame „Europan“ konkurse, jos projektai pristatyti Venecijos, Roterdamo bienalėse. Ji dirbo su organizacijomis URBACT, ISOCARP.

***

Živilė Šimkutė: Urbanistė

Živilė yra urbanistė, kuri specializuojasi architektūrinių ir urbanistinių galimybių studijų rengime, urbanistinių procesų valdyme, yra sukaupusi tarptautinę patirtį ruošiant didelės apimties ir biudžetų, viešų bei privačių projektų paraiškas ir kontraktus. Iki grįžimo į Lietuvą 2016 m. spalį, dirbo tarptautinėje architektūros įmonėje „Office for Metropolitan Architecture (OMA)“ – Roterdame. Živilė yra „MASH Studio“ urbanistikos ir strateginio planavimo biuro partnerė, gavusi Urbanistikos magistro laipsnį Delfto technologijų universitete, Nyderlanduose. Baigiamąjį magistro darbą ji rašė apie tvarius teritorijų planavimo procesus regeneruojant Kauno miesto daugiabučių kvartalus su pilotiniu projektu Šilainių mikrorajone. Živilė aktyviai dalyvauja tarptautinėse planuotojų bei urbanistų konferencijose, konsultuoja, dalyvauja diskusijose Lietuvos miestų planavimo ir urbanistinių projektų vystymo klausimais.

***

Agnė Dailidaitė: Urbanistė-architektė

Agnė turi patirties dirbant tiek prie nedidelio mastelio architektūros projektų teik ir prie vidutinio mastelio kompleksinių urbanistinių strategijų. Šiuo metu Agnė labiausiai koncentruojasi į alternatyvius architektūros ir urbanistikos projektavimo įrankius, kurie skatina kurti ne naujus miestų kraštovaizdžius, bet taisyti esamus atsižvelgiant į socialinį, kultūrinį bei politinį kontekstus. Agnė kelis metus dirbo tarptautiniame urbanistinio kraštovaizdžio architektūros biure “Bearau Bas Smets” Briuselyje, kuris tyrinėja gamtos organizaciją urbanizuotose teritorijose ir naudoja tai, kaip įrankį gerinti ir aktyvinti gyvenimo kokybę mieste bei kurti tvarią aplinką.

2017 metais Agnė baigė magistro studijas su magna cum laude laipsniu KU Leuven universitete, programoje “Urban projects, Urban cultures”. Šios studijos suteikė specifinių žinių eksperimentiškai ir kūrybiškai analizuoti daugiakultūrį ir tarptautinį kontekstą. Ji taip pat buvo nuominuota Bendrinei Flandrijos vyriausybės stipendijai pradėti savo magistrinio disertacijos tyrimą Bolivijoje, kuris yra dalis tarptautinio mokslinių tyrimų projekto “Streestcape territories” dalis.

***

Gintarė Norkūnaitė: Urbanistė, miestų planuotoja

Gintarė specializuojasi erdvinėse mietų regeneracijos ir transformacijos strategijose bei vizijose. Jos projektai sprendžia kompleksines miestų problemas, tokias kaip prisitaikymas prie klimato kaitos, atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas į miesto struktūrą ir kraštovaizdį, žiedinė ekonomika, transporto infrastruktūra ir mietų struktūra, sveikas miestas. Jos projektai apima tiek tiriamuosius darbus, tiek miestų ir jų dalių projektavimą. Šiuo metu Gintarė dirba PosadMaxwan, urbanistikos ir miestų planavimo biure Olandijoje. Laisvu laiku ji taip pat padeda vystyti Healthy City Global, rašo edukacinius straipsnius, veda paskaitas bei organizuoja dirbtuves, susijusias su tvarių miestų vystymo metodologijomis.

Gintarė įgijo urbanistikos magistro laipsnį Delfto technikos universitete, kuriame ji tobulino žinias urbanizuotų teritorijų regeneracijoje ir nature-based sprendimuose. Studijas baigė darbu “Upcycling a Nuclear Energy Landscape”, nominuotu TU Delft Archiprix 2016. Gintarė turi tarptautinės darbo ir studijų patirties, įgytos Vokietijoje, Čekijoje, Kinijoje ir Nyderlanduose.

***

Ignas račkauskas: Architektas-urbanistas 

Ignas specializuojasi įvairaus mąstelio pastatų, architektūrinių kompleksų ir viešųjų erdvių projektų kūrime. Yra įgijęs tarptautinės patirties dirbdamas architektų biure „SO-PA” Roterdame (Nyderlanduose) bei Pekine (Kinijoje). Taip pat yra atestuotas “Architektų rūmų” narys Lietuvoje.

Ignas baigė architektūros studijas Vilniaus Gedimino Technikos Universitete 2010 m. 2013 m. su pagyrimu apsigynė magistro laipsnį Delfto Technologijos Universite, su tema, kaip strateginėmis architektūrinio-urbanistinio dizaino intervencijomis būtų galima skatinti kompaktišką ir tvarų miesto modelį demografinio mažėjimo aplinkybėmis.

***

Augustas Makrickas: Urbanistas-architektas

Augustas  tiki, kad Lietuvos miestai gali būti darnesni, labiau pritaikyti žmonėms, turintys stiprius vidinius mazgus.  Stengiasi dalyvauti įvairiose iniciatyvose, yra ilgalaikis architektūros fondo savanoris, dalyvavo tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse „Isocarp YPP“, „EASA“, „Critical urbanism summer school“, skaitė pranešimą apie Panevėžio centrinės dalies vystymą kasmetinėje kraštovaizdžio architektų konferencijoje „Želdynų erdvės“.

2017 metais Augustas baigė magistro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, urbanistinių kompleksų architektūros programą. Baigiamasis darbas tyrė Lietuvos miestų morfologiją, pateikė Panevėžio miesto centrinės dalies vystymo modelį. Augustas buvo išrinktas kaip vienas iš 100 geriausių studentų universitete. Studijų metais Augustas su mainų programomis studijavo Krokuvos ir Prahos universitetuose. Šiuo metu dirba Lietuvoje su MMAP komanda.

***